Agencje celne cieszą się coraz większą popularnością, dzięki temu, że odgrywają one niezwykle ważną rolę w procesie importu dóbr z terenów Unii Europejskiej oraz spoza niej. Agencja celna zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z importem. Jakie zadania można jej powierzyć? Kiedy warto skorzystać z jej pomocy?

Przygotowanie zgłoszeń i odpraw celnych we wszystkich procedurach (importowych, eksportowych, tranzytowych). Agencja celna może przygotować zgłoszenie i odprawy celne ładunków. Dzięki temu można mieć pewność, że dokumentacja jest wykonana w sposób prawidłowy. To bardzo ważne, bo usprawnia pracę importerów oraz eksporterów. Korzystanie z agencji celnej sprawia, że dopełnianie formalności jest wyjątkowo proste. To szczególnie ważne ze względu na to, że wymogi prawne mogą podlegać zmianom w czasie. Komuś, kto nie śledzi ich na bieżąco może być trudno za nimi nadążyć. Z tego powodu najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zaufanie specjalistom i powierzenie im kwestii związanych ze zgłoszeniami oraz odprawami celnymi.

Doradztwo i weryfikacja dokumentów

Nie ma wątpliwości, że importowanie i eksportowanie towarów wiąże się z dużą ilością formalności. Dzięki nim można mieć pewność, że ładunki będą mogły wjechać na teren kraju docelowego. Dokumentacja jest skomplikowana, więc poradzenie sobie z nią bywa wyjątkowo trudne. Dlatego przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów warto je wcześniej zweryfikować, by uniknąć popełnienia kosztownego błędu. Bardzo ważna jest też możliwość korzystania z doradztwa. Dzięki niemu można podjąć decyzje, co do poprawnego postępowania, które importerowi lub eksporterowi da najwięcej korzyści.

Sporządzanie i obsługa deklaracji: AKC-U, Intrastat

Agencja celna może też oferować wsparcie w zakresie sporządzania i obsługi deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego AKC-U oraz zgłoszeń statystycznych INTRASTAT. To ogromne ułatwienie dla importerów, którzy nie muszą zajmować się tym samodzielnie. Dzięki temu radykalnie zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu lub niedopatrzenia, które może wiązać się z naliczeniem kar. Procedury związane ze sporządzeniem wyżej wymienionych deklaracji należą do dość rozbudowanych, więc pomoc agencji celnej może okazać się nieodzowna, by zostały one zakończone sukcesem.

Dodatkowe usługi wybranych agencji celnych – skład celny

Skład celny jest przestrzenią wydzieloną do magazynowania towarów, które zostały przywiezione z krajów trzecich. W składzie ładunki można poddawać modyfikacją, czyli można je konfekcjonować, przepakowywać lub naklejać na nie nowe etykiety. Do towarów w składzie dostęp muszą mieć pracownicy Urzędu Celnego. Bardzo ważną kwestią jest też to, że składy celne umożliwiają utrzymanie płynności finansowej importerów, bo dzięki nim nie muszą oni opłacać od razu cła za cały ładunek, ale mogą oni opłacić tylko jego część, która w danym momencie opuszcza skład celny. Dzięki temu cło za jego pozostałość można wnieść już po sprzedaży pierwszej danej ładunku.

Magazyn czasowego składowania

Magazyny czasowego składowania są przeznaczone do przechowywania w stanie niezmienionym towarów, które przywieziono spoza Unii Europejskiej. Takich ładunków nie można modyfikować w żaden sposób. W magazynie mogą one być przechowywane do 90 dni w celu dostosowania ich do wymogów prawa europejskiego np. poddania ich badaniom Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej lub Izby Handlowej. Dzięki temu importer zyskuje dodatkowy czas na to, by dopasować ładunki do lokalnych wymagań i móc wprowadzić je do obrotu lub przenieść do składu celnego.