Odprawa celna staje się koniecznością w przypadku sprowadzania towarów z zagranicy. Wie o tym każdy importer, który obraca towarami nieunijnymi. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że agencja celna wymaga dostarczenia szeregu dokumentów. Formalnościami trzeba się zająć z dużym wyprzedzeniem, aby cała procedura odprawy towaru przebiegła pomyślnie i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Pojawia się jednak pytanie, co powinien zawierać komplet dokumentów, aby nie napotkać żadnych problemów.

Co będzie potrzebne do szybkiego i bezproblemowego przejścia przez odprawę celną?

Każdy importer musi przedstawić dowód zakupu towaru sprowadzonego z zagranicy. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że faktura na dobra musi zostać przetłumaczona na język polski. Na jej podstawie będzie można sprawdzić zgodność podanych informacji dotyczących rodzaju towarów, ich ilości i wartości. W oparciu o dane na fakturze możliwe staje się przyporządkowanie towarom konkretnej taryfy celnej. Niezbędne stają się faktura handlowa, lista załadowcza i list przewozowy. Wszystko to jest konieczne do obliczenia cła i stawki VAT. Jeśli nie ma konosamentu, to za dokument mogą posłużyć: Telex Release, Switch B/L, Sea Waybill, Air Waybill lub CIM/SMGS.

Na tym jednak nie koniec, podczas odprawy celnej wymagane są także dokumenty, które potwierdzają dokonanie płatności. Trzeba wykazać, że dane widniejące na fakturze zgadzają się z tym, jakie koszty rzeczywiste poniósł importer. Niestety nie brakuje osób, które próbują stosować różne sztuczki w celu zapłacenia jak najmniejszej kwoty VAT i cła. Znanymi trikami jest zaniżanie wartości towarów i ich ilości. Kolejnym wymaganym dokumentem podczas przeprowadzania odprawy celnej jest świadectwo pochodzenia. Na jego podstawie można stwierdzić, czy towar pochodzi z kraju, który podał importer. Najczęściej informacja ta znajduje się już na fakturze.

Niezbędne certyfikaty

Nierzadko podczas przeprowadzania odprawy celnej konieczne staje się okazanie dokumentu potwierdzającego zgodność importowanego towaru z normami Dyrektywy Nowego Podejścia, to samo dotyczy jego jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Lista produktów jest dość długa, znajdują się na niej między innymi wyroby medyczne, koleje linowe, sprzęt elektryczny, kotły wodne, materiały wybuchowe, chłodziarki i zamrażarki, windy, maszyny, niektóre zabawki, urządzenia gazowe/ciśnieniowe/radiowe/telekomunikacyjne, środki ochrony osobistej. Każdy certyfikat CE musi zawierać szereg istotnych elementów. Niezbędna jest oczywiście nazwa osoby, która wnioskuje o jego wydanie, jej dokładny adres. Podać trzeba również nazwę producenta wraz z jego adresem. Bardzo często wnioskodawca jest jednocześnie producentem, dlatego dane będą jednakowe. W certyfikacie CE nie może zabraknąć nazwy i modelu produktu.

Certyfikacja wymaga oczywiście przeprowadzenia stosownych badań. Wynika to z tego, że w dokumencie muszą znaleźć się normy, które były brane pod uwagę podczas wykonywania badań. Wszystko to ma na celu wykazanie, że importowany towar spełnia w pełni wymagania. Kolejną kwestią jest numer certyfikatu, nie może też zabraknąć numeru dokumentacji z badania produktu. Służy to zweryfikowaniu poprawności wykonanych procedur. Niezbędne jest dostarczenie deklaracji zgodności CE. Jeśli ktoś importuje faunę, rośliny, pochodne części roślin lub zwierząt, to będzie musiał okazać się dokumentem w postaci świadectwa CITES.

Dokumenty do odprawy celnej to również: certyfikat fumigacji, deklaracja wartości celnej, rozmaite licencje na importowane towary. Znaczenie ma to, aby skład celny otrzymał pełną dokumentację, na podstawie której będzie można dokonać klasyfikacji towaru, uzyskać informacje o procesie produkcyjnym. Nie może zabraknąć specyfikacji określającej budowę i funkcjonalność urządzenia, nierzadko wymagana jest także opinia rzeczoznawcy.